นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

 

บริษัทของเราจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง ที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม และติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้ แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ติดต่อเราได้ที่: 49/1 แขวง ชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์หาเราได้ที่เบอร์ 02-629-2211 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

แชตกับเราผ่านช่องทาง @Line : @kleens Official