นโยบายการจัดส่งสินค้า chickensmoothies kleens shop

นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า ( Purchase Policy ) อกไก่ปั่น ( chicken smoothies ) เรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ทั้งขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทย ซึ่งใช้เวลาจัดส่งอยู่ที่ 3 - 5 วันทำการ มั่นใจได้เลยว่า อกไก่ปั่น ( chicken smoothies ) ถึงมือท่านอย่างแน่นอน มีบริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศด้วยบริการจัดส่ง ของบริษัทขนส่งเอกชนและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดส่งมาตรฐาน ภายใน 3 - 5 วันทำการ ( ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

รูปแบบ : จัดส่งโดยพัสดุด่วน

  • การชำระสินค้า : [ น้อยกว่า 500 บาท ] ค่าจัดส่ง : [ คิดตามน้ำหนัก ] การจัดส่ง : [ ทั่วประเทศ ]

  • การชำระสินค้ามากกว่า 500 บาท ค่าจัดส่งฟรี เฉพาะใน กรุงเทพ-ปริมณฑล เท่านั้น สำหรับ ลูกค้าในต่างจังหวัด ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเท่าไร แต่โดยปกติหากสินค้า มีน้ำหนัก ไม่เกิน 5 ก.ก. ราคาจะอยู่ที่ ประมาณ 100 บาท อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงตัวเลขประมาณการณ์ เพราะราคาขนส่ง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม น้ำหนักสินค้า ที่อยู่ของลูกค้า และนโยบายของ ขนส่งเอกชน และบริษัทไปรษณีย์ไทย

เริ่มนับระยะเวลาจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับ หลักฐานยืนยัน การชำระเงิน จากลูกค้าแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินก่อน เวลา 10:00 น. เนื่องจากทางร้าน จะได้จัดส่งสินค้าให้ท่าน ภายในวันที่ลูกค้าชำระสินค้า เพราะหากท่านแจ้งหลังจากเวลาที่กำหนดไว้นั้น ทางร้านจำเป็น ต้องจัดส่งสินค้า ให้ท่านในวันถัดไป

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑลฯ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากวันที่จัดส่งสินค้าแล้ว

  • ต่างจังหวัดจะได้รับสินค้า 2-3 วันทำการ หลังจากวันที่ชำระเงินพร้อมกับแจ้งที่อยู่เรียบร้อยแล้ว และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่ง อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างช่วงเทศกาล

  • ลูกค้า จะได้รับการยืนยัน การสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท ประกายนคร อิเลคทริค จํากัด

  • สินค้า จะได้รับการจัดส่งไปยัง ที่อยู่ที่ระบุไว้ ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก เมื่อได้รับยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

  • กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง

ขณะนี้ เราทำการจัดส่งสินค้า เฉพาะภายใน ประเทศไทยเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันที

หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะรับของในวัน และเวลานั้น ๆ กรุณาแจ้งมาที่บริษัทฯ ในทันที ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ ตามกรณี ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่น ที่อยู่ไม่ถูกต้อง

- บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวัน และเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้า และไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

1. ในกรณีที่เกิด ปัญหาในการจัดส่ง อันเนื่องมาจาก ความผิดพลาดของบริษัทฯ และลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯ มาภายในเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบ การจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า

2. ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ หรือจัดส่งสินค้าล่าช้า เนื่องมาจาก เหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วน จากการก่อการร้าย หรือการชุมนุม การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้า หรือยกเลิกการจัดส่งสินค้า และการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหา และผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้ ขอความอภัย และความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากลูกค้าต้องการ ยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาที่บริษัททันที ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-629-2211 โดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการส่งสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

1. ลูกค้าสามารถ ยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้า ยังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น

2. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่ลูกค้าโอนเงินไปแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการโอนเงินคืนให้ลูกค้า โดยเร็วที่สุด

ในการคืนเงินค่าสินค้า บริษัทฯ จะทำการโอนเงิน คืนเข้าบัญชีของชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น