หน้า เสริมสมรรถภาพการ ออกกำลังกาย ด้วย อกไก่ปั่น
เสริมสมรรถภาพการ ออกกำลังกาย ด้วย อกไก่ปั่น
Share:
facebook_share
line_share twitter_share messenger_share

เสริมสมรรถภาพการ ออกกำลังกาย ด้วย อกไก่ปั่น


อกไก่ปั่น เป็นเนื้อสัตว์ที่ให้พลังงานสูง อุดมไปด้วย โปรตีน จำนวนมาก แต่มี ไขมันน้อย จึงพบอาหารชนิดนี้ได้ใน อาหารเพื่อสุขภาพ หลากหลายเมนู โดยคนเชื่อว่าการบริโภค อกไก่ปั่น อาจช่วยลด และควบคุมน้ำหนัก อีกทั้งอาจเสริมสมรรถภาพ ระหว่างการ ออกกำลังกาย ได้ด้วย

 

เนื้อ อกไก่ปั่น ที่ไม่มีหนังปริมาณ 100 กรัม ให้พลังงานประมาณ 120 แคลอรี่ และให้ โปรตีนสูง ถึง 22.50 กรัม ในขณะที่มีไขมันเพียง 2.62 กรัมเท่านั้น อีกทั้งยังปราศจากน้ำตาล และประกอบไปด้วยสาร โภชนาการ ที่เป็น ประโยชน์ ต่อร่างกายมากมายอย่างแคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โซเดียม และวิตามินเอ โดยในปัจจุบันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บางส่วนได้พิสูจน์คุณ ประโยชน์ ต่าง ๆ ของ อกไก่ปั่น ไว้ ดังต่อไปนี้

 

ช่วยลดน้ำหนัก การบริโภคอาหาร ที่มีไขมันน้อยอย่าง อกไก่ปั่น อาจช่วยลด หรือรักษาน้ำหนักตัว ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ซึ่งมีงานค้นคว้าที่พบว่า อกไก่ปั่น อาจเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง ในเมนูลดน้ำหนักได้ โดยอีกงานวิจัยหนึ่งก็ค้นพบว่าการบริโภค โปรตีน จากเนื้อไก่ในปริมาณ 200 กรัม 4 ครั้ง/สัปดาห์ อาจช่วยลดระดับไขมันในร่างกาย และช่วยให้น้ำหนักตัวลดลง ได้อย่างมีนัยสำคัญด้วย แม้ อกไก่ปั่น อาจช่วยลดน้ำหนักได้ แต่งานวิจัยข้างต้นก็เป็นเพียงการศึกษาจากกลุ่มทดลองขนาดเล็กเท่านั้น จึงไม่สามารถสรุปประสิทธิผลของ อกไก่ปั่น ในด้านนี้ได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ควรศึกษาเพิ่มเติม โดยขยายกลุ่มทดลองให้ใหญ่ขึ้น เพื่อนำหลักฐานที่ได้มายืนยันสมมติฐานดังกล่าวต่อไป

 

เสริมสมรรถภาพการออกกำลังกาย การออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรง แต่ก็อาจทำให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อย หรือหมดแรง และ ส่งผลให้กล้ามเนื้อล้าได้เช่นกัน ซึ่งใน อกไก่ปั่น มี โปรตีน ที่อาจช่วยสร้างความแข็งแรงแก่ร่างกาย บำรุงกล้ามเนื้อ ช่วยไม่ให้กล้ามเนื้อล้าง่ายจนเกินไป และอาจเสริมสมรรถภาพในการ ออกกำลังกาย ให้ดีขึ้นด้วย มีงานวิจัยหนึ่งให้หนูทดลองบริโภคสารสกัดจาก อกไก่ปั่น ปริมาณ 500 หรือ 2,000 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน เป็นเวลา 90 วัน แล้วพบว่า อกไก่ปั่น ไม่ทำให้เกิดพิษต่อร่างกายเมื่อรับประทานในรูปแบบของอาหาร อีกทั้งยังเป็นแหล่งของสารแอนเซอรีน ( Anserine ) และ สารคาร์โนซีน ( Carnosine ) ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมีงานวิจัยหนึ่งพบว่า สารสกัดจาก อกไก่ปั่น อาจช่วยเพิ่มความเข้มข้นของสารแอนเซอรีน และสารคาร์โนซีนในกล้ามเนื้อ ขณะที่งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งพบว่าสารเหล่านี้อาจช่วยฟื้นฟู อาการเหนื่อยระหว่าง ออกกำลังกาย โดยลดการสะสมกรดแลคติกในกล้ามเนื้อ ยับยั้งสารไฮโดรเจนไอออนในกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นระหว่างการออกกำลังกายอย่างหนัก และยับยั้งการลดระดับ pH ในเซลล์กล้ามเนื้อที่เป็นสาเหตุทำให้กล้ามเนื้อล้าได้

 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในด้านนี้ส่วนใหญ่เป็นเพียงการทดลองในสัตว์เท่านั้น ทำให้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ จึงควรศึกษาค้นคว้าในมนุษย์เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน และเป็น ประโยชน์ ต่อไปในอนาคต

 

บริโภค อกไก่ปั่น อย่างไรให้ปลอดภัย ?

แม้มีงานวิจัยที่เผยว่า อกไก่ปั่น อาจไม่ทำให้เกิดพิษหรือเป็นอันตรายใดๆ ต่อสุขภาพหากบริโภคในรูปแบบของอาหาร แต่ในปัจจุบันยังไม่มีงานค้นคว้าใดสามารถระบุปริมาณที่เหมาะสมในการบริโภคอกไก่ปั่นได้อย่างชัดเจน ด้านกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยยังเผยอีกว่า เนื้อไก่สดอาจปนเปื้อนเชื้อโรคต่าง ๆ และมีสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายได้ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงควรเลือกซื้อและรับประทานอกไก่ปั่นอย่างระมัดระวังในปริมาณที่เหมาะสมเสมอ

 

เชื้อโรคหรือสารเคมีต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนใน อกไก่ปั่น และทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงเกิดการเจ็บป่วยได้ มีดังนี้

 

สารบอแรกซ์ เป็นสารก่อมะเร็งร้ายแรงอีกชนิดหนึ่งที่ผู้ผลิตอาหารนิยมนำมาใช้ เพราะทำให้อาหารมีลักษณะยืดหยุ่น กรอบ และ อร่อย ซึ่งอาจเจือปนอยู่ในเนื้อไก่หรือไก่บด

 

สารฟอร์มาลีน ถูกนำมาใช้เพื่อคงความสดของเนื้อไก่ แต่หากรับประทานเป็นระยะเวลานานอาจเสี่ยงเป็นหมัน โรคตับ ไตเสื่อม และโรคมะเร็งได้ โดยอาจพบสารนี้ได้ทั้งในเนื้อไก่สด และเนื้อไก่แปรรูป

เชื้อแบคทีเรีย เช่น เชื้อซาลโมเนลลา ( Salmonella ) และ เชื้ออีโคไล ( E. coli ) ที่เป็นสาเหตุของภาวะอาหารเป็นพิษ ซึ่งอาจเจือปนอยู่ในเนื้อไก่สด หรือเนื้อไก่แช่แข็ง

 

เชื้อไวรัส เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุ์ เช่น H5N1 และ H7N9 เป็นไวรัสที่พบในสัตว์ปีกอย่าง ไก่ ซึ่งเชื้อดังกล่าวอาจตกค้างอยู่ในเนื้อไก่ดิบ และหากรับประทานเข้าไปก็อาจทำให้ติดเชื้อจนเป็นโรคไข้หวัดนกได้

 

เพื่อความปลอดภัยในการรับประทาน อกไก่ปั่น ผู้บริโภคอาจปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้

 

- เลือกซื้อจากร้านค้าที่สะอาดได้มาตรฐาน หรือร้านที่มีการรับรองคุณภาพจากกรมปศุสัตว์

 

- เลือก อกไก่ปั่น ที่ถูกเก็บรักษาด้วยความเย็น เพราะความเย็นช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และเลือกซื้อเนื้อไก่ที่มีสีธรรมชาติ เนื้อไม่คล้ำ ไม่มีจุดเลือดออก ไม่มีรอยฟกช้ำ และไม่มีกลิ่นเหม็นหืน

 

หากกำลังมองหา อกไก่ปั่น ที่ดี และมี ประโยชน์ ปราศจากสารเคมีต่าง ๆ ที่บนเปื้อนขอแนะนำเลย อกไก่ปั่น ( Chicken Breast Smoothies ) เป็นเครื่องดื่มเพื่อ สุขภาพ ที่ดื่มง่าย และไม่ต้องกังวลเรื่องของสารเคมีปนเปื้อนของ ไก่ เพราะเราเลือกไก่ที่ดีที่สุด มาผ่านกระบวนการทำให้ดีที่สุด นอกจากนี้ อกไก่ปั่น ( Chicken Breast Smoothies ) ยังมีรสชาติให้ทุกคนได้ลอง เหมาะสำหรับคนที่เล่นกล้าม หรือ คนที่ต้องการคงบ คุมน้ำหนัก

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก pobpad

 

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม

เมนูคลีนๆ สำหรับลดความอ้วน

อกไก่ปั่น ประโยชน์เน้นๆ สุขภาพล้วนๆ

 

 


บทความที่แนะนำ 13/