หน้า ดูแลกล้ามเนื้อ ด้วย อกไก่ปั่น
ดูแลกล้ามเนื้อ ด้วย อกไก่ปั่น
Share:
facebook_share
line_share twitter_share messenger_share

ดูแลกล้ามเนื้อ ด้วย อกไก่ปั่น


อกไก่ปั่น เป็นอาหาร ที่ช่วยเพิ่ม กล้ามเนื้อ ให้กับร่างกาย และ สามารถ ช่วยไปเร่ง กระบวนการ สร้างกล้ามเนื้อ ให้กับร่างกาย ได้อย่างรวดเร็ว เพราะอกไก่ปั่น ประกอบไปด้วย โปรตีน ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่ชอบ ออกกำลังกาย และ สายรักสุขภาพ อีกด้วย

กล้ามเนื้อ คือ ส่วนหนึ่ง ของร่างกาย ที่ช่วยออกแรง และ เคลื่อนไหว โดยมีหน้าที่ พยุง และ ปรับเปลี่ยน ท่าทาง การเคลื่อนที่ ไปมา รวมทั้ง การเคลื่อนไหว ของอวัยวะ ภายใน ร่างกาย เช่น หัวใจบีบตัว หรือ อาหารเคลื่อนตัว ในระบบ ย่อยอาหาร โดยทั่วไปแล้ว ร่างกาย มีกล้ามเนื้อ 600 มัด ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 40 ของ น้ำหนักตัว แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ กล้ามเนื้อลาย ( Skeletal Muscle/Striated Muscle ) กล้ามเนื้อเรียบ ( Smooth Muscle ) และ กล้ามเนื้อหัวใจ ( Cardiac Muscle/Myocardium ) ซึ่งเรา สามารถ เพิ่มกล้ามเนื้อลายได้ เนื่องจาก เป็นกล้ามเนื้อ ที่อยู่ภายใต้ การควบคุม ของจิต และ มีอยู่หลายแห่ง ตามร่างกาย

 

ความแข็งแรง และ มวลกล้ามเนื้อ ภายในร่างกาย จะฝ่อลง ตามอายุ ที่มากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง ( Sarcopenia ) จะเกิดขึ้น เมื่ออายุ 30 ปี โดยเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ จะค่อย ๆ ลดลง ส่วนใหญ่แล้ว ร่างกายจะสูญเสีย กล้ามเนื้อ ร้อยละ 25 เมื่ออายุ 70 ปี และ สูญเสีย มวลกล้ามเนื้อ ร้อยละ 25 อีกครั้ง เมื่ออายุ 90 ปี ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน กล้ามเนื้อ และ ผู้ที่อายุมากขึ้น มีโอกาส สูญเสียกล้ามเนื้อ ได้เช่นกัน โดยเส้นใย กล้ามเนื้อ ชนิดกระตุกเร็ว ( Fast-Twitch Fibers ) ซึ่งเป็นเส้นใย กล้ามเนื้อ สำหรับ ทำกิจกรรม ที่ใช้พลังงาน มหาศาล มีอัตราการสลายตัว มากกว่า เส้นใยกล้ามเนื้อ ชนิดกระตุกช้า ( Slow-Twitch Fibers )

 

วิธีเพิ่มกล้ามเนื้อ ที่ช่วยเสริมสร้าง กล้ามเนื้อ ให้แข็งแรง เริ่มจากการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การรับประทานอาหาร ซึ่งทำได้ ดังนี้

1) ดื่มน้ำก่อน และหลังออกกำลังกาย

การดื่มน้ำ ให้เพียงพอ นับเป็นสิ่งสำคัญ ในการสร้าง กล้ามเนื้อ โดยทั่วไปแล้ว ควรดื่มน้ำ วันละ 8 - 10 แก้ว ผู้ที่ออกกำลังกาย ควรดื่มน้ำ ก่อนออกกำลังกาย ประมาณ 350 - 470 มิลลิลิตร และ ดื่มน้ำ ประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร ระหว่างทำกิจกรรม ที่หนักมาก ทุก 15 นาที ส่วนผู้ที่ออกกำลังกาย มากกว่า 1 ชั่วโมง อาจดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ สำหรับนักกีฬา เนื่องจากร่างกายอาจสูญเสีย เกลือแร่ และเสี่ยงต่อสุขภาพได้

 

2) รับสารอาหารให้ครบถ้วน

ผู้ที่เพิ่มกล้ามเนื้อ จำเป็นต้องได้รับ สารอาหารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน และ เกลือแร่ โดยสารอาหาร ที่จำเป็นมาก ๆ นั่นก็คือ โปรตีน

 

การเพิ่มกล้ามเนื้อ ต้องได้รับ โปรตีน ในปริมาณที่เพียงพอ เนื่องจาก โปรตีน จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อ โดยร่างกาย ต้องการ กรดอะมิโนจำเป็น ไปช่วยเพิ่มโปรตีน ผู้ที่ไม่ได้รับประทานอาหาร ที่มีโปรตีนเพียงพอ อาจทานเครื่องดื่มสำเร็จรูป ที่มีโปรตีนสูงได้ เช่น อกไก่ปั่น

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

อกไก่ปั่น ตัวช่วยเสริมโปรตีน สำหรับคนออกกำลังกาย

รักษาหุ่นง่าย ๆ ด้วยอกไก่ปั่น


Tag :


บทความที่แนะนำ 171/